Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA PREDSTAVNICIMA PARAPLEGIČARA I RVI U CILJU REALIZACIJE ZAKLJUČAKA PREDSTAVNIČKOG DOMA

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA PREDSTAVNICIMA PARAPLEGIČARA I RVI U CILJU REALIZACIJE ZAKLJUČAKA PREDSTAVNIČKOG DOMA

Postupajući po zaključcima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, ministar Bukvarević je održao sastanak sa Esadom Delićem i Mujom Aganovićem, predstavnicima RVI i paraplegičara u Federaciji BiH.

U cilju implementacije zaključaka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, „da Vlada Federacije BiH dostavi prijedlog poboljšanja materijalno – finansijskog položaja RVI 100% I grupe“…, dana 05.10.2017. godine, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkoga rata, doc dr. Salko Bukvarević, održao je radni sastanak sa predsjednikom federalnog Saveza RVI Esadom Delićem (koji predstavlja i RVI 100 I grupe iz 4 kantona),  i predsjednikom Saveza RVI paraplegičara Federacije BiH, Mujom Aganovićem (koji predstavlja RVI 100 I grupe iz druga 4 kantona).

Nakon sastanka, usvojeni su zaključci.

Federalno ministarstvo će uputiti prema Vladi Federacije BiH izmjene i dopune Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica u smislu određenih povećanja naknade za tuđu njegu i pomoć za RVI 100% I grupe, i to za najteže kategorije (kvadriplegičari, tetraplegičari, slijepi bez jednog ili dva ekstremiteta), 100% povećanje dodatka za tuđu njegu i pomoć, a za ostale će se izvršiti izračun o mogućnosti procentualnog povećanja do raspoloživih sredstava, koja su dogovorena na nivou 1,5 milion konvertibilnih maraka.

Također, zaključak je da Savez RVI Federacije BiH i Savez RVI paraplegičara Federacije BiH održe zajednički sastanak, gdje bi trebala biti  definisana pitanja dodjele i korištenja motornih vozila kao ortopedskih pomagala, kroz Zakon.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida će inicijativu za zapošljavanje članova porodica RVI 100% I grupe, proslijediti Vladi Federacije BiH na daljnje razmatranje.

 

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti