Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA SABORCIMA U TTU TUZLA I SREBRENIKU

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević sa kantonalnim resornim ministrom Fahrudinom Skopljakom i koordinacijom udruženja boračkih kategorija  na čelu sa Fahrudinom Hasanovićem – Belim danas su posjetili saborce u sindikatu Tvornice transportnih uređaja Tuzla  gdje su razgovarali o pitanjima uvezivanja staža i pokretanja proizvodnje.

“Vlada i federalna i kantonalna, počele su rješavati problem koji je 20 godina star, ti ljudi su na birou primaju nadoknadu s biroa i očekuje se rješavanje ovog problema, tako da ono što mogu reći za sada, da se radi na ovom projektu, upravo je danas kantonalni resorni ministar na sastanku u Elektroprivredi i Vladi Federacije u cilju pokretanja proizvodnje u TTU“, kazao je Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

„Očekujemo od federalnog ministra da ubrza postupak oko prodaje fabrike“, kategoričan je Mehmed Terzić, predsjednik sindikata radnika TTU Tuzla.

Ministar rješenje pitanja radnika TTU-a koje većinom čine demobilisani borci vidi u donošenju Zakona o uvezivanju radnog staža.

„Vjerujem da će se ovaj problem u narednom periodu pokrenuti, pogotovo što smo donijeli posebnu odluku da se ide na uvezivanje radnog staža i velikom broju radnika TTU će to pomoći da ostvare pravo na penziju“, tvrdi Bukvarević.

„Nisu u TK samo borci u TTU, mi imamo na evidenciji za zapošljavanje 14.000 boraca. O svima njima treba voditi računa, i sve ono što je definisano zakonom o dopusnkim pravima oni imaju pravo i moja vrata kako resornog ministra su im otvorena“, poručuje Fahrudin Skopljak, ministar za boračka pitanja TK.

Radnu posjetu ministar Bukvarević i Skopljak  su nastavili  u Srebreniku gdje je domaćin bio načelnik općine Srebrenik Nihad Omerović sa predsjednicima boračkih općinskih organizacija.

Tokom razgovora u Srebreniku najviše je pažnje posvećeno radnom materijalu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. Ministar Bukvarević je obrazložio svih šesnaest prava koja se predviđaju u novom Zakonu o pravima demobilisanih boraca naglasivši da se pri izradi materijala vodilo računa da je ovo zakon sa podijeljenim nadležnostima i da se kreće u mogućim budžetskim okvirima. Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja treba obezbjediti reprezentativnost i ujedinjenost boračkih udruženja u nastojanjima da se poboljša položaj svih boračkih kategorija.

Ministar Bukvarević je pozvao boračka udruženja da pomognu svojim članovima da podnesu valjane projekte za zapošljavanje pojedinačno ili putem boračkih zadruga kod resornog federalnog ministarstva koje u ovoj godini za zapošljavanje ima posebnu stavku u iznosu od milion KM. Takođe je pojasnio i ukazao na ulogu i značaj Fondacije za pravnu pomoć borcima, koju svaki član boračkih kategorija treba podržati u zavisnosti od mogućnosti.

Posjeta u Srebreniku je završena boravkom na mezaristanu Gornji Srebrenik gdje je proučen Tevhid i odata počast i zijaret bosanskim gazijama šehidima.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti