Search

Ministar Bukvarević svakodnevno sa borcima

Ministar Bukvarević izražava žaljenje što su borci proveli još jednu noć pred zgradom Vlade FBiH i poziva njihove predstavnike na dijalog i na institucionalno rješavanje problema.

Danas će federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević prisustvovati Skupštini Saveza demobilisanih boraca FBiH koja će se održati u Općini Centar u Sarajevu. Savez demobilisanih boraca pod svojim okriljem imaju i predstavlja preko 70.000 demobilisanih boraca.

Ministar je bio prisutan na  Skupštini Organizacije porodica šehida i poginulih boraca, Skupštini Ratnih vojnih invalida FBiH i na Danu Zlatnih ljiljana u Travniku.

Komunikacija ministra Bukvarevića sa svim boračkim kategorijama je svakodnevna, a sve u težnji da se sistemski rješavaju nagomilani problemi boračkih kategorija. Problemi niti su mali, niti se tako lako rješavaju. Problemi boraca su tako duboko utkani u BH društvo da je svaki potez vrlo zahtjevan i iziskuje dugotrajno razgovaranje i dogovaranje, kako bi se izbjegle mjere i potezi kojima bi se povrijedila neka od boračkih kategorija.

Demobilisani borci su najrazdjeljenija boračka kategorija, odnosno najviše udruženja boraca predstavlja upravo demobilisane borce, tako da nam je intencija da kroz Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja smanjimo broj udruženja, dovedemo do ukrupnjavanja i ujedinjavanja boračkih udruženja, posebno onih koja predstavljaju demobilisane borce, čime bi se ostvarila reprezentativnost i što za konačni rezultat ima formiranje jedinstvene boračke organizacije, koja će pod svojim okriljem imati sve boračke kategorije.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti