Search

Naša je obaveza da poštujemo Ustav BiH i Ustav FBiH, koji ne predviđaju nikakve podjele ministarstva na nacionalnoj osnovi

U cilju istinitog i pravilnog informisanja javnosti upučujemo sljedeće saopćenje:

Danas je u dnevnim novinama Oslobođenje, objavljena informacija HNS-a, odnosno njihovog odjela za branitelje, gdje traže formiranje dva odvojena fonda unutar Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata.

Obzirom da je obaveza svih nas  da poštujemo i radimo po Ustavu Bosne i Hercegovine i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, koji ne predviđaju podjele ministarstava po nacionalnoj pripadnosti, prijedlozi za  podjelu Federalnog ministarstva , su apsolutno neprihvatljivi   i mi to kategorično odbijamo.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata vrši poslove u okviru nadležnosti u skladu sa  Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave i Zakonom o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koji nisu predvidjeli  podjele Ministarstva na nacionalnoj osnovi.

Nadalje, podsjećamo da su Reformsku agendu potpisali i predstavnici političkih stranaka HNS, da reformska agenda predstavlja integraciju, odnosno zajednički put  ka  EU, a ne razgradnju i vraćanje unazad.

Federalno ministarstvo u svom radu poštuje principe zakonitosti i transparentnosti. Sve isplate su tranasparentne a što se ogleda kroz izvještaje prema Vladi i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Izvještaji o radu objavljuju se i na web stranici Ministarstva.

Naime, preko 95% Budžeta na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca ide na isplate ličnih i porodičnih invalidnina i mjesečnih novčanih naknada za ratna priznanja i odlikovanja, direktno na ime i prezime i transakcijiski račun korisnika, a obračun se vrši putem općinskih službi i kantonalnih ministarstava nadležnih za pitanja branilaca i članova njihovih porodica. Dakle isplate su u potpunosti transparentne.

S ponosnom ističemo, da je Federalno ministarstvo prvi put od kako postoji, dobilo pozitivno mišljenje od Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, iz razloga što smo maksimalno transparentno i u skladu sa Zakonom vršili isplatu budžetskih sredstva u 2016.godini.

U Federalnom ministarstvu za pitanja boraca je uposleno 22% uposlenika hrvatske nacionalnosti, što je daleko veći procenat nego što je iskazan na popisnu stanovništva (1991.g. 17,38% i 2013.g. 15,43%).

I na kraju, o bivšem ministru Helezu najbolje govore negativna mišljenja Ureda za reviziju Institucija FBiH u njegovom mandatu, kao i mišljenja ratnih – vonih invalida FBiH, koji su kazali da je ministar Helez napravio „Genocid nad ratnim – vojnim invalidima“, tako da  o njegovom radu i sadašnjim izjavama i stavovima nećemo više komentarisati.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti