Search

NOVALIĆ I BUKVAREVIĆ: PRAVA BORACA PO NOVOM ZAKONU ISTA NA CIJELOJ TERITORIJI FBIH

Nakon što je Vlada FBiH danas, na sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, očitovao se i premijer Vlade Federacije BiH Fadil Novalić.

Istaknuo je kako su ovom zakonu prethodile temeljite analize.

– Morali smo krenuti od činjenice da zadržimo finansijsku stabilnost Federacije, koja je nakon 20 godina mukotrpno postignuta. Bitno je da je zakon usvojen jednoglasno, što znači da ne postoji, bar u koaliciji koja čini Vladu, rezerva spram pogleda na boračku populaciju, na prava koje im pripadaju – kazao je Novalić.

Komentirajući prava na borački dodatak, koje ide sa federalnog nivoa, dodao je da se moraju udružiti s kantonima i općinama, jer je to po zakonu i njihova obaveza.

– To je maksimalno što smo mogli u ovom trenutku – dodao je Novalić, naglasivši da očekuje sinergiju i zajedničko djelovanje svih nivoa vlasti.

Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević je izrazio zadovoljstvo što je prijedlog zakona usvojen nakon dvije i po godine mukotrpnog rada.

– Ovim zakonom, kojeg smo radili zajedno sa predstavnicima boračkih udruženja, predviđeno je 15 prava. Jedan od ciljeva donošenja zakona je  ravnomjerno usaglašavanje istih prava na cijeloj teritoriji FBiH. Najvažnija prava, po meni, iz ovog zakona su zdravstveno osiguranje za sve borce i članove njihovih porodica, liječenje u svim zdravstvenim ustanovama, prednost pri zapošljavanju – dodao je Bukvarević.

Kada je u pitanju borački dodatak, ministar tvrdi da je  predviđen za demobilisane borce koji imaju 57 godina, a tri godine učešća u oružanim snagama i nemaju drugih prihoda za život.

– Druga kategorija su borci sa 60 godina i godinom učešća u oružanim snagama, te treća kategorija 65 godina, kojima nismo stavili nikakve uvjete dužine učešća u oružanim snagama i posebna kategorija žene borci sa 50 godina života, ako nemaju druga primanja, ne iznajmljuju svoju imovinu i ostvaruju tako određene prihode – istaknuo je ministar.

Boračke naknade nisu u istom iznosu za sve, jer borci su zahtijevali da one budu svrstane u četiri kategorije, u skladu sa dužinom učešća u oružanim snagama.

– Tako je 40 posto od minimalne penzije predviđeno za onoga ko je bio od godinu do dvije, 50 posto za one od 24 do 36 mjeseci, 60 posto za onoga ko je bio od 36 do 48 mjeseci, a za one iznad 48 ili puni iznos za njih bit će borački dodatak u visini od 70 posto minimalne penzije – pojasnio je Bukvarević.

Veoma značajno u ovom zakonu, tvrdi resorni ministar, jeste član koji je jasno definisao da se nakon uspostave javno objavi kompletan registar korisnika i boraca BiH na webu Ministarstva.

– Kroz ovaj zakon smo uvažili prijedloge i zaključke Parlamenta Federacije BiH od 23. 5. 2018. godine, uglavnom uvažili i prijedloge i zahtjeve demobilisanih boraca te vodili računa da možemo ponuditi realan zakon, koji može popraviti status ove populacije a i da se može realno isfinansirati iz federalnog budžeta – istaknuo je Bukvarević, dodavši da očekuje podršku Parlamenta, kantona i općina.

Kabinet ministra/ faktor.ba

Ostale aktuelnosti