Search

Poruka veterana: Slobodna i cjelovita država na prvom je mjestu

13.11.2019. godine, Sarajevo: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević prisustvovao akademiji u povodu Dana veterana u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca „Unija veterana“ Kantona Sarajevo.

Istaknute su karakteristike te organizacije i dodijeljene povelje za doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godina te za doprinos u poslijeratnom radu „Unije veterana“ i poboljšanju statusa svih boračkih kategorija. Dodijeljene su zahvalnice pojedincima i kolektivima za izuzetan doprinos u razvoju i jačanju organizacije i za uporan, nesebičan rad u ostvarenju statusnih pitanja branilaca „Unije veterana“.

Dan veterana organizira se već nekoliko godina tradicionalno, a po riječima predsjednika Ismeta Imamovića, ta organizacija odlučila se na to osjećajući da među datumima koji su dotad obilježavani, nedostaje kao manifestacija domovinske zahvalnosti.

“Ovo je skromna manifestacija. Prema našem mišljenju, trebalo bi da bude masovnija, međutim, organizirali smo je prema našim mogućnostima” rekao je Imamović.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, koji se obratio učesnicima, izjavio je da veterani odbrane, pripadnici Armije Republike BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH, iskazuju prvenstveno da im je čast što su bili pripadnici redova koji su branili državu i sve njene narode.

“Danas obilježavamo i godišnjicu osnivanja Jedinstvene organizacije boraca u Kantonu Sarajevo, ali i Dan veterana. Veterani Armije i MUP-a RBiH, sa svakog mjesta, pa i ovog, šalju poruku da je država Bosna i Hercegovina na prvom mjestu, onakva za kakvu su se borili svi pripadnici i davali živote, a to je slobodna, cjelovita država naroda i građana ravnopravnih na cijeloj njenoj teritoriji. Naravno, zadatak je brinuti se o statusnim pitanjima svih naših boračkih kategorija. Dvije su poruke uvijek na prvom mjestu – briga za državu BiH, očuvanje amaneta koji su nam ostavili naši šehidi i poginuli borci te briga o porodicama šehida i poginulih branilaca, ratnim vojnim invalidma i demobilisanim borcima”  rekao je ministar Bukvarević.

Večerašnja akademija započela je intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, izražavanjem pijeteta poginulim braniocima učenjem Fatihe i minutom šutnje.

Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana“ registrovana je u Sarajevu 13. novembra 1992. godine pod nazivom Unija veterana pokreta otpora grada Sarajeva ko nevladina boračka organizacija koja zastupa interese svih boračkih kategorija. Odlukom Predsjedništva RBiH od 26. februara 1994., izvršena je reorganizacija u Jedinstvenu organizaciju boraca „Unije veterana“ Bosne i Hercegovine. Osnivačka supština održana je 18. decembra 1995. godine. Sudskim rješenjem u Sarajevu, Jedinstvena organizacija boraca RBiH „Unija vaterana“ upisana je u registar kao organizacija od posebnog društvenog interesa za Republiku BiH.

Ta boračka asocijacija je organizirana u sekcije na svim nivoima, od mjesnih odbora, općina, kantona, državnog nivoa, kao i u većini privrednih subjekata.

Ravnopravna je članica Svjetske organizacije „Unije veterana“, a primljena je na XX kongresu te asocijacije  4. decembra 2000. godine.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti