Search

POSJETA MINISTRA BUKVAREVIĆA UDRUŽENJU VETERANA KRAJINE 1992-95 PRIJEDOR

POSJETA MINISTRA BUKVAREVIĆA UDRUŽENJU VETERANA KRAJINE 1992-95 PRIJEDOR

Osnivanje boračke zadruge i provođenje projekata zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija putem boračkih zadruga u Prijedoru i Banjalučkoj regiji.

Prijedor, 03.12.2017.godine: Federalni resorni ministar doc.dr. Salko Bukvarević, posjetio je kancelariju Udruženja veterana Krajine 1992-95 Prijedor u Prijedoru, gdje je sa borcima povratnicima održao radni sastanak, čija je glavna tema bila provođenje projekata zapošljavanja i samozapošljavanje boračkih kategorija putem boračkih zadruga.

Borci povratnici Prijedora i Banjalučke regije, izvjestili su ministra Bukvarevića o stanju ljudskih prava i borbi za ljudska prava povratnika, te o osnovanoj boračkoj zadruzi u Prijedoru, njihovim projektima i planovima.

Također su izrazili zahvalnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca na dosadašnjem pružanju pomoći, te istakli važnost postojanja ove kancelarije u Prijedoru preko koje borci povratnici mogu ostvarivati svoja prava, a i dobiti  pravnu pomoć.

Ministar Bukvarević je upoznao prisutne sa usvojena tri zakona, Zakon o izmjeni zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkoga rata, te o tome u kojoj je proceduri Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja.

Borci povratnici su upoznati i sa Sporazumom između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika boračkih udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu FBiH na poziciji resornog ministarstva namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija.

Ministar je također istakao da je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkoga rata servis svim borcima, pripadnicima OS RBiH, te da će nastaviti pružati podršku svim boračkim kategorijama, koje su u stanju potrebe.

Na sastanku je i naglašeno da je osnovno opredjeljenje svih, podrška prosperitetu i razvoju Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu i putu ulaska u NATO savez.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti