Search

POTPISAN SPORAZUM O RJEŠENJU BORAČKIH ZAHTJEVA S PREDSTAVNICIMA UDRUŽENJA IZ JOŠ ČETIRI OPĆINE

Nakon potpisivanja Sporazuma o dinamici realizacije rješenja boračkih zahtjeva s predstavnicima boraca iz 15 općina, danas je u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-odlobodilačkog rata Salko Bukvarević ovaj sporazum potpisao i s predstavnicima boračkih udruženja iz općina Stolac, Gornji Vakuf, Vogošća i Bijeljina – Janja.

Oni će odrediti predstavnike koji će u saradnji sa općinskim službama boračko-invalidske zaštite i u skladu s kriterijima, u utvrditi stvarne korisnike prava iz Sporazuma za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija čija primjena je predviđena od 1.9.2017. godine.

Kao i prethodni put, predstavnici su upoznati sa utvrđenim kriterijima iz tačke 5.  da dobijaju izuzetno materijalno obezbjeđenje u visini do 25 posto prosječne plaće u FBiH za proteklu godinu, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Korištenje ovog prava za demobilisanog borca će trajati u skladu sa Odlukom Vlade FBiH dok je u potrebi (dok ispunjava kriterije) ili dok ne ostvari svoje drugo pravo po važećim zakonima u Federaciji BiH.

Ministar Salko Bukvarević danas je naglasio važnost obaveze da ovo ministarstvo u dalju proceduru upućuje zahtjeve koji imaju za cilj zaštitu ugleda i prava branilaca i članova njihovih porodica, a koji se odnose na njihovo liječenje u svim zdravstvenim institucijama u BiH. Istaknuo je i da ovo federalno ministarstvo protiv boraca koji su mirno protestirali pred zgradom Vlade FBiH neće pokretati krivične postupke.

Također je naglasio da je prihvaćen zahtjev da od 1. augusta ove godine bude obustavljeno finansiranje rada boračkih organizacija i udruženja do donošenja Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja. Federalni ministar je još jednom pozvao sve pripadnike branilačke populacije da svoje problem rješavaju dijalogom u okviru institucija sistema.

Predstavnici boračkih udruženja iz ovih općina danas su rekli da se članovi njihovih udruženja ne smatraju socijalnim slučajevima i naglasili da su u realizaciji ovog sporazuma prepoznali način na koji mogu biti riješeni problemi s kojima se susreće ova populacija.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti