Search

Predsjedništva Saveza RVI i Organizacije PŠPB daju punu podršku Vladi FBiH i ministru Bukvareviću na rješavanju pitanja boračke populacije

Dana 12.04.2017. godine  na Ilidži održana zajednička sjednica Upravnog odbora Orzagnizacije porodica šehida i pogunulih boraca FBiH i Predsjedništva Saveza RVI FBIH, kojoj je prisustvovao i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević sa svojim saradnicima, na kojem je ministar upoznao članove obje organizacije sa trenutnim aktivnostima i planom rada ministarstva u narednom periodu.

Nakon upoznavanja prisutnih sa aktivnostima koje provodi federalno ministarstvu, uslijedila je diskusija o predočenom materijalu koji je prezentovao ministar Bukvarević. Najviše pažnje prisutnih, kako se i očekivalo bilo je vezano za Sporazum koji će predstavnici boračkih Saveza, Udruženja i Organizacija potpisati sa Vladom FBiH, odnosno oko stvaranja zakonskih okvira za objavu Registra boraca i Registra korisnika i Zakona o boračkim udruženjima od posebnog interesa za FBiH, koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Na kraju svih diskusija, u kojima su uzeli učešće svi prisutni članovi obje boračke organizacije, usvojeni su sljedeći zaključci:

  1. Dajemo punu podršku prosperitetu i razvoju Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu i putu ulaska Bosne i Hercegovine u NATO Savez.
  2. Predstavnici Saveza RVI, Organizacija PŠPB i federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata izražavaju svoje opredjeljenje za rješavanje svih otvorenih pitanja putem dijaloga.
  3. Predstavnici Saveza RVI,  Organizacije PŠPB podržavaju prijedlog federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata  i Vlade FBiH da dostignuti obim pojedinačnih prava i sredstava u Budžetu FBiH na poziciji federalnog ministarstva za pitanja boraca, se ne umanjuje i da se iz godišnjih ostvarenih ušteda putem posebnog transfera rješavaju statusna pitanja svih boračkih kategorija.  Predstavnici Saveza RVI,  Organizacije PŠPB podržavaju potpisivanje Sporazuma između Vlade FBiH i boračkih udruženja o realizaciji ovog zahtjeva, sa rokom trajanja najmanje od pet godina.
  4. Predstavnici Saveza RVI,  Organizacije PŠPB podržavaju prijedlog federalnog ministarstva za pitanja boraca koji u ide u pravcu stvaranja zakonskog okvira za uspostavu Registra branilaca i Registra korisnika BIZ-a, kao i zakonsko definisanje boračkih udruženja od posebnog društvenog interesa za FBiH.
  5. Predstavnici Saveza RVI,  Organizacije PŠPB i federalno ministarstvo za pitanja boraca traže od nadležnih općinskih službi za BIZ da brže i efikasnije rješavaju pitanja retroaktiva, za ove kategorije.
  6. Predstavnici Saveza RVI, Organizacije PŠPB i federalno ministarstvo za pitanja boraca upućuju zajedničku Urgenciju federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku, za hitno pokretanje izmjena i dopuna Zakona o fondu za profesionalnu rehabilitaciju invalidnih osoba, da se granica procenta korištenja sredstava smanji sa 60% na 50% tjelesnog oštećenja i da se izmjene i dopune ovog Zakona upute po hitnom postupku u proceduru.
  7. Ovim putem ponovo apelujemo na sve direktore javnih preduzeća i ustanova da se odazovu na poziv općinskih, kantonalnih i federalnih saveza, u smislu da prioritet u zapošljavanju daju djeci šehida i poginulih boraca koja se nalaze na birou. Spiskove nezaposlene djece sa nivoa općine i kantona će dobiti u prilogu pisma, koje će potpisati općinski, kantonalni predsjednik organizacije, zajedno sa načelnicima općina i federalnim ministrom za boračka pitanja.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti