Search

PREDSTAVNICI UNIJE ROMA SA MINISTROM BUKVAREVIĆEM

Predstavnike udruženja  „Unije Roma“  BiH, Suljić Mehmeda, predsjednika i Alagu Suljića, sekretara   danas je primio federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević.

Osnovna tema razgovora resornog ministra i predstavnika Unije Roma je pitanje poboljšanja položaja demobilisanih boraca Roma.

Ministar Bukvarević je upoznao saborce o aktivnostima koje će Ministarstvo nastaviti i poduzeti nakon novogodišnjih praznika. Prioritet će biti na razmatranju seta zakona boračke populacije koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri i koje treba uskladiti sa Presudama Ustavnog suda FBiH. Odmah nakon toga slijedi aktivnost obilaska kantonalnih sjedišta gdje će biti razmatrani radni materijali Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, zakonskog materijala koji će tretirati organizovanje boračkih udruženja, upoznavanje sa ulogom i značajem novoformirane Fondacije za pravnu pomoć boračkoj populaciji, te o projektima zapošljavanja boračke populacije prvenstveno demobilisanih boraca.

Kako je naglasio ministar Bukvarević osnovno polazište je da se stepen dostignutih prava boračke populacije neće umanjivati i da će u skladu s tim biti obezbjeđeno da i demobilisani borci Romi uživaju ista prava kao ni svi drugi bivši pripadnici ARBiH, MUP RBiH i HVO.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti