Search

PROGRAMSKA OPREDJELJENJA MINISTARSTVA ZA 2018. GODINU, PREZENTOVANA U ZENIČKO – DOBOJSKOM KANTONU

PROGRAMSKA OPREDJELJENJA MINISTARSTVA  ZA 2018. GODINU, PREZENTOVANA U ZENIČKO – DOBOJSKOM KANTONU

Početak budžetske i kalendarske 2018.godine, ministar Bukvarević je iskoristio da obiđe kantonalna sjedišta vlada i  ministarstva za boračka pitanja.

Zenica, 26.02.2018.godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkoga rata, doc.dr. Salko Bukvarević, u okviru svoje radne posjete Zeničko  -dobojskom kantonu, prvo se sastao sa premijerom Miralemom Galijaševićem i ministrom za boračka pitanja Fahrudinom Čolakovićem.

Nakon kraćeg sastanka u kabinetu Premijera Zeničko – dobojskog kantona, nastavljeno je sa prezentacijom programskih opredjeljenja Ministarstva za 2018.godinu, na kojoj su prisustvovali i Šefica Odsjeka za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Zenica, načelnici općina, predstavnici općinskih BIZ-ova, kao i prestavnici boračkih saveza, organizacija i udruženja sa ovog kantona.

Ministar za boračka pitanja Zeničko – dobojskog kantona, Fahrudin Čolaković, prezentaovao je realizovane projekte Ministarstva za 2017.godinu, te projekte za 2018.godinu.

U okviru prezentacije ministra Bukvarevića, izvršena je i analiza rada Federalnog ministarstva u 2017.godini, gdje su izvršeni godišnji obračuni ličnih i porodičnih invalidnina na godišnjem nivou. Za Zeničko – dobojski kanton, 5.814 RVI i 4.748 porodica poginulih u ukupnom iznosu od 31.791.247,64 KM, a novčanih naknada za dobitnike najvećih ratnih priznanja za Zeničko – dobojski kanton, 506 korisnika u iznosu od 1.630.367,10 KM.

Dajući pregled strukture Budžeta ministarstva za 2018.godinu, Ministar je govorio i o transferima, u okviru kojih je Almin Škrijelj, predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije BiH prezentovao projekte zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca,  Esad Delić, predsjednik Saveza RVI Federacije BiH, prezentovao projekte Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima boračke populacije i Šerif Patković, predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije BiH, projekte fondacije za stambeno zbrinjavanje i projekte zapošljavanje putem boračkih zadruga.

Ovom prilikom su se obratili i načelnici općina Olovo i Usora, Đemal Memagić i Zvonimir Anđelić, te predstavnici općinskih boračkih organizacija, koji su se zahvalili Ministru za do sada realizovano, sa posebnim naglaskom za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija. Također je naglašeno da podržavaju usvajanje Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja i donošenje Zakona o demobilisanim borcima, koji je zastao u proceduri, a koji je usaglašen sa kantonima.

Na kraju današnje posjete Zeničko – dobojskom kantonu, ministar Bukvarević se sastao i sa Jasminom Duvnjak, predsjedavajućim skupštine Zeničko – dobojskog kantona, koji je iskazao svoj respekt prema Ministru i svemu što je Ministar i Ministarstvo do sada uradilo u interesu poboljšanja statusa cjelokupne boračke populacije.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti