Search

Svečana akademija povodom godišnjice formiranja Patriotske lige u Livnu i posjeta povratnicima demobilisanim borcima u Glamoču

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević  je danas 20.08.2016. godine boravio u radnoj posjeti Livnu i Glamoču.

U Livnu je održana svečana  akademija u povodu godišnjice formiranja Patriotske lige. Pored ministra Bukvarevića  svojim prisustvom svečanost su uveličali  predsjednik koordinacije boračkih udruženja Šerif Patković, te predstavnici: Patriotske lige BiH, kantonalnih i regionalnih saveza PLBiH, političkog, javnog, vjerskog i kulturnog života Livna, kantona, susjednih općina i Federacije Bosne i Hercegovine.

Velikom broju prisutnih obratili su se Sead Hadžijahić, predsjednik Kantonalnog odbora SDA Livanjskog kantona, Mujo Sitnić, predsjednik Udruženja boraca Patriotske lige Livno, Salih Kulenović, predsjednik Patriotske lige Bosne i Hercegovine i Salko Bukvarević, ministar Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Federacije BiH.

Ministar Bukvarević je u svom obraćanju istakao: „da su pripadnici Patrioske lige Bosne i Hercegovine bili oni koji su prepoznali opasnost za domovinu Bosnu i Hercegovinu i koji su bili spremni da žrtvuju i svoj život za slobodu Bosne i Hercegovine. Druga karakteristika Patriotske lige Bosne i Hercegovine je bila da su to bile male jedinice jačine voda do čete, a bile su u stanju, i pored slabog naoružanja, da se suprostave agresoru koji je napadao sa brigadama. Upravo je to vrijeme od prvih mjesec dana udara agresora bilo potrebno za sve druge koji vole Bosnu i Hercegovinu da shvate da je počela agresija na domovinu i da je treba braniti. Iako su na Bosnu i Hercegovinu napadala tri različita agresora međunarodna zajednica po okončanju ratnih sukoba nije dozvolila da se imenuje agresor koji bi i platio ratnu odštetu. Mi koji smo branili Bosnu i Hercegovinu u poslijeratnom periodu smo morali obnavljati porušenu infrastrukturu i stvarati uslove za život i pored toga  na prvom mjestu nam je  položaj i prava   boračkih kategorija. Federacija BiH npr. gledajući sve ostale zemlje u okruženju izdvaja iz budžeta procentualno najviše sredstava za zadovoljavanje potreba boračkih kategorija. Od svih boračkih kategorija demobilisani borci su u najtežem položaju. Upravo zato smo pristupili izradi materijala Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Cilj tog Zakona jeste da demobilisani borac u Livnu  ima ista prava kao i demobilisanio borac u bilo kojem drugom dijelu Federacije BiH.“

Predsjednik Kulenović iskoristio je ovu priliku i prisutne upoznao sa dosadašnjim rezultatima u regulisanju prava pripadnika Patriotske lige BiH, te najavio naredne aktivnosti.

Ovom priliko Sakib Halilović, zamjenik predsjednika PL BiH uručio je Muji Sitniću zastavu Patriotske lige Bosne i Hercegovine. Svečanu akademiju prikladnim programskim sadržajima uveličali su članovi BZK „Preporod” iz Livna. Nakon svečane akademije domaćini su gostima predstavili kulturno-historijske i turističke znamenitosti Livna, grada koji je veoma bogat ovim znamenitostima.

Ministar Bukvarević je zatim posjetio Glamoč gdje je razgovarao sa Arifom Kovačevićem, zastupnikom u Skupštini Kantona 10 i Muharemom ef. Dragolovčaninom glavnim imamom Medžlisa IZ u Glamoču. Tema razgovora je kroz koje projekte Vlade Federacije BiH i resornog federalnog boračkog ministarstva poboljšati položaj i uslove održivog povratka na području općine Glamoč.

 

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti