Search

Svi kantonalni ministri dali podršku donošenju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Sarajevo, 26.04.2019. godine: U sjedištu Vlade Federacije BiH ministar Bukvarević održao sastanak sa kantonalnim ministrima za boračka pitanja i predstavnicima Radne grupe koju je Vlada FBiH imenovala za izradu realnog i provodivog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Tema sastanka bila je razmatranje Nacrta Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, imajući u vidu da je ovo zajednička nadležnost Federacije i kantona.

Podsjetimo, Prihvativši izvještaj Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica koju je, na temelju zaključka Zastupničkog doma Parlamenta FBiH od 28. 2. 2019. godine, osnovala 13.3.2019. godine, Vlada Federacije BiH je, na hitnoj sjednici u Mostaru, zadužila Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida OOR-a da za nacrt tog zakona, u roku od 30 dana, pribavi potrebna mišljenja kantona, jer je riječ o zajedničkoj nadležnosti federalnih i kantonalnih vlasti, i da joj ga nakon toga dostavi na razmatranje.

“Ovo je redovna procedura usaglašavanja između federalnog i kantonalnih ministarstava, imamo opredjeljenje svih ministara da je evidentna potreba donošenja zakona i da će svako sa svoje strane dati doprinos da dobijemo što bolji tekst koji je provodiv i na terenu” kazao je ministar Bukvarević.

Nacrtom ovog zakona propisano je ostvarivanje prava na svim nivoima vlasti (općina, grad, kanton, Federacija), a za njegovo provođenje neophodna su sredstva od 50 miliona KM godišnje. Analizom stanja demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica kroz sistemske evidencije Zavoda za zapošljavanje, PIO/MIO, IDEEA i evidencija kojima raspolaže Federalno ministarstvo, utvrđeno je da bi pravo po ovom zakonu moglo ostvariti oko 20.000 boraca koji se nalaze u stanju potrebe dok bi za preostali dio branilaca koji ne ostvaruju prava po ovom zakonskom rješenju kantoni trebali svojim odlukama i u skladu sa mogućnostima donijeti adekvatna rješenja.

Ministar Bukvarević je naglasio da je saradnja sa svim ministrima do sada bila izuzetno korektna te da očekuje da će se takva praksa nastaviti u budućnosti. Cilj je da branioci na svakom pedlju države imaju jednaka prava jer su oni podjednako branioci i općina, i kantona i federacije ali i države Bosne i Hercegovine.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti