Search

U RADNOJ POSJETI TEOČAKU: MINISTRI BUKVAREVIĆ I SKOPLJAK

Dana 27.11.2015. godine   federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr.Salko Bukvarević je zajedno sa kantonalnim   ministrom za boračka pitanja tuzlanskog kantona Fahrudinom Skopljakom posjetio općinu Teočak.

Resorni ministri u pratnji  saradnika prvo su održali  sastanak sa načelnikom općine Teočak  Taibom Muminovićem, predsjedavajućom OV Teočaka Suadom Džuzdanović, savjetnicom načelnika općine Senom Bubić i pomoćnikom načelnika za boračko- invalidsku zaštitu  Suadom Mustajbašićem.

Na ovom sastanku su razmijenjene informacije o aktivnostima  federalnog i kantonalnog ministarstva, te dogovorena bolja saradnja u ovoj oblasti na relaciji općina Teočak-  Tuzlanski kanton – Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Nakon ovog sastanka općinski, kantonalni i federalni zvaničnici su održali sastanak  sa prestavnicima četiri boračke organizacije koje uspješno djeluju na području Teočaka i to predsjednica udruženja porodica šehida i poginulih boraca  Džuzdanović Mirsada, predsjednik općinske organizacije ratnih vojnih   Nakičević Edin, predsjednik općinske organizacije dobitnika najvećih ratnih priznanja  Čeliković Mirsad i predsjednik organizacije demobilisanih boraca  Omer Đedović.

Još jednom je istaknuta herojska borba boraca Teočaka kao i veliki doprinos u odbrani BiH Teočanske brigade. Predstavnici boračkih organizacija su istakli težak položaj demobilisanih nezaposlenih boraca, zahtjev za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca kao i potrebu za jedinstveniji nastup boračkih organizacija.

Federalni ministar ih je upoznao sa osnovnim opredjeljenjem ovog ministarstva  i Vlade Federacije BiH:  “ Dostignuti obim prava borčkih kategorija se neće umanjivati”, kao  i o glavnim prioritetima rada resornog federalnog  ministarstva u narednom periodu:

  • Usklađivanje Zakona iz ove oblasti sa Odlukama Ustavnog suda,
  • Redovno servisiranje obaveza za sve boračke naknade u skladu sa Zakonima,
  • Zapošljavanje i samozapošljavanje djece šehida i poginulih boraca kao i ostalih boračkih kategorija.
  • Aktivnosti na zakonskom definisanju rada boračkih organizacija

Kantonalni ministar za boračka pitanja u Vladi TK-a  je upoznao predsjednike boračkih udruženja sa aktivnostima ovog ministarstva na provođenju kantonalnog Zakona o dopunskim pravima boraca, te ih je informisao o procedurama apliciranja i o projektima koje ovo ministarstvo realizuje na području općine Teočak kao i o projektima za cijeli kanton.

Posebno je upriličen razgovor sa borcima povratnicima u Bijeljinu i Janju. Delegacija organizacije demobilisanih boraca iz Bijeljine i Janje je iznijela zahtjeve za podršku borcima Bijeljine i Janje u rješavanju osnovnih životnih problema, kao što su stipendiranje djece boraca, zapošljavanje, pomoć u liječenju i pomoć u finansiranju rada boračkih organizacija i na ovom području.  Posebno su zahtijevali jednak tretman za sve  borce BiH. Postignut je dogovor da će svi nivoi vlasti:  općina Teočak,  kantonalno i federalno ministarstvo za pitanje boraca u narednom periodu učiniti sve što je u njihovoj nadležnosti da ona prava koja imaju borci povratnici u Bijeljinu i Janju budu i realizovana. Takođe je dogovorena direktna saradnja sa organizacijom demobilisanih boraca Bijeljine i Janje.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti