Search

UDRUŽENJE ŽRTAVA I SVJEDOKA GENOCIDA: DA SE NIKADA NE ZABORAVI I NE PONOVI. ZA ISTINU, DO ZADNJEG DAHA…

UDRUŽENJE ŽRTAVA I SVJEDOKA GENOCIDA: DA SE NIKADA NE ZABORAVI I NE PONOVI. ZA ISTINU, DO ZADNJEG DAHA…

Federalni ministar za pitanja borac i invalida odbrambeno oslobodilačkoga rata doc.dr. Salko Bukvarević, danas u sjedištu ministarstva razgovarao sa delagcijom Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

Sarajevo, 26.12.2017.godine: Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Murat Tahirović, informisao je ministra Bukvarevića sa programom rada Udruženja, te sa daljinim planovima u 2018. godini.

Udruženje žrtava i svjedoka genocida osnovano je 11. jula 2010. godine kao dobrovoljno, multinacionalno, vanstranačko i nevladino Udruženje građana. Osnovano je sa idejom da se pomogne u rasvjetljavanju i dokazivanju istine o agresorskom djelovanju od 1992. do 1995. godine na području Bosne i Hercegovine.

Ministar Bukvarević je upznao je delagciju Udruženja sa programom rada Ministarstva, kao i sa radom Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije, te je predložio polovinom januara slijedeće godine zajednički radni sastanak, a radi ostvarivanja zajedničkih budućih projekata.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti