Search

Usvojena Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica

Usvojena Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška  sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica

Sarajevo,07.12.2018.godine: Na telefonski održanoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o  usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je na osnovu dopisa i zahtjeva  Saveza boraca Federacije BiH i Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO H-B uputilo u proceduru izmjene Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“ za 2018. godinu.

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na telefonski održanoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“ za 2018. godinu.

Izmjenama su ukinute godine kao jedan od kriterija za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći. To znači da pravo na apliciranje ima nezaposleni demobilizirani branilac koji je prijavljen kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu prije stupanja na snagu ove Odluke, koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje godinu, ukoliko stalno živi i ima prebivalište na teritoriji BiH i ako nema mjesečnih primanja.

Također, pravo ja jednokratnu dodjelu sredstava može ostvariti bračni partner umrlog demobiliziranog branioca koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu ukoliko nije zasnovao novu bračnu zajednicu, ako je prijavljen kao nezaposleno licae kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje jednu godinu prije stupanja na snagu ove Odluke, ukoliko stalno živi i ima prebivalište na teritoriji BiH i ako nemaj mjesečnih primanja.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc.dr. Salko Bukvarević tim povodom je još jednom naglasio da je ovo Ministarstvo servis svim borcima te da su zahtjevi boračkih udruženja uvaženi čim su zaprimljeni. Ovom Odlukom, kako je naveo, cilj je da se pomognu najugroženije kategorije boraca, prvenstveno demobilizirani branioci koji nemaju drugih mjesečnih primanja.

Produžen je i rok za podnošenje zahtjeva, tako će aplikanti zahtjeve na propisanom obrascu podnositi u Grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u kojima se podnosilac zahtjeva vodi u vojnoj evidenciji do 27.12.2018. godine.

Sve dodatne informacije mogu dobiti na brojeve telefona 033/212-447 i 033/221-060.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti