Search

Vlada FBiH i Federalno ministarstvo za boračka pitanja: Boračka populacija prioritet u svim aktivnostima ove Vlade

Sarajevo, 05.06.2020. godine: Vlada Federacije BiH na prijedlog resornog Ministarstva još jednom potvrdila opredjeljenje podrške borcima i članovima njhovih porodica te na današnjoj sjednici usvojila odluke o koeficijentima i osnovicama za naknade boračkoj populaciji te odluke o utrošku transfera putem ovog Ministarstva.

Na održanoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu danas su usvojene i odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu invalidnina i naknada dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja kao i koeficijenti za ove naknade ali i naknade demobiliziranim braniocima starijim od 57 godina, na istom nivou kao i za prethodni kvartal, što znači da neće biti umanjenja.

Isplata svih mjesečnih boračkih naknada iz Budžeta Vlade FBiH vrši se bez umanjenja i još jednom je potvrđena opredijeljenost Vlade FBiH da je ovo kategorija sugrađana čije naknade su prvi prioritet u isplati. Iako je i naša država zahvaćena globalnom krizom uzrokovanom pandemijom virusa COVID 19 Vlada FBiH je pokazala senzibilitet prema boračkoj populaciji kroz doznačavanje mjesečnih naknada na račune korisnika i prije roka koji u proteklih šest godina nikad nije bio upitan.

Usvojene su i odluke o utrošku transfera putem Federalnog ministarstva za čije namjene će biti izdvojeno 1.130.000,00 KM. Transferi se odnose na podršku u radu neprofitnih organizacija, obilježavanje značajnih datuma, podršku temeljnim udruženjima/udrugama proisteklim iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata, izgradnju spomen-obilježja, te radu Saveza logoraša BiH, Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH i IDA-e.

U narednoj sedmici očekuje se i objava javnih poziva na web stranici Ministarstva putem kojih će pripadnici boračke populacije moći aplicirati na transfere ovog Ministarstva, gdje će biti detaljno navedeni uslovi i kriteriji.

Također, usvojena je i u Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe kako bi se svim korisnicima kojima se dodjeljuje putnički automobil, dodijelio automobil iste kvalitete kao i prethodnih godina. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Uredbe su prevashodno da krajnji korisnici ovog prava dobiju što kvalitetniji automobil koji će zadovoljiti njihove potrebe, s obzirom na to da se radi o najtežoj kategoriji ratnih vojnih invalida čije se zdravstveno stanje svakodnevno pogoršava ali i postupajući po preporukama Ureda za reviziju institucija FBiH. Za ove namjene bit će izdvojeno 1.500.000,00 KM.

Ministar Bukvarević je ovim povodom kazao da je resorno Ministarstvo servis svim braniocima te da ga raduje opredjeljenje Vlade FBiH da branioci i članovi njihovih porodica ne osjete krizu uzrokovanu pandemijom te da sve svoje naknade dobivaju bez umanjenja i na vrijeme. Zahvalio je i naporima kolega iz Federalnog ministarstva finansija koji su uloženi kako bi naknade svaki mjesec i prije roka bile doznačene na račune korisnika te još jednom naglasio da je današnjim odlukama Vlade FBiH više od 2.500.000,00 KM raspoređeno za boračku kategoriju.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti