Search

Jednokratna novčana pomoć korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Uredbu o pomoći korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite usljed rasta indeksa potrošačkih cijena. Ovom uredbom se uređuje pomoć korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite putem jednokratne novčane pomoći, koja iznosi 100 KM.

Opći cilj Uredbe je osiguravanje finansijske i materijalne podrške s ciljem poboljšanja materijalnog statusa korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koji se finansiraju iz sredstava Budžeta FBiH, a zbog značajnog rasta indeksa potrošačkih cijena.

Za provođenje ove uredbe, finansijska sredstva će se osigurati preraspodjelama sredstava u okviru odobrenog Budžeta FBiH za 2023. godinu, a u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o izvršavanju budžeta FBiH za 2023. godinu.

“Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju korisnici lične i porodične invalidnine, mjesečnog novčanog dodatka po osnovu priznanja ili odlikovanja i novčane egzistencijalne naknade, koja se ostvaruju prema federalnim propisima i isplaćuju iz Budžeta FBiH, a koja su imala priznat status korisnika prava i bila na isplati za mjesec april 2023. godine. Lica koja su korisnici više prava, jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu”, pojasnio je Terzo.

“Dodao je da će ukupna sredstva za isplatu pomoći biti osigurana u Budžetu Federacije BiH, na razdjelu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, te da će ovo ministarstvo jednokratnu novčanu pomoć isplatiti najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja uredbe na snagu”.

Jednokratnu novčanu pomoć dobit će 102.000 korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

“Naknade za lične i porodične invalidnine, kao i naknade za dobitnike najvećih ratnih priznanja ove godine se prvi put usklađuju prema rastu BDP-a i rastu potrošačkih cijena, a u skladu sa prošle godine usvojenim setom izmjena zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Ovim izmjenama uvedena je tzv. Švicarska formula za obračun uvećanja osnovice za navedene kategorije”, kazao je Terzo.

Za provedbu danas donesene Uredbe Vlada Federacije BiH je osigurala 10,2 miliona KM.

Kabinet

Ostale aktuelnosti