Search

Ministar Bukvarević: Revizorski tim za koordinaciju nastavlja sa radom

Sarajevo, 24.06.2020. godine: U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine jučer je održan sastanak federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salke Bukvarevića i članova Revizorskog tima za koordinaciju pri ovom Ministarstvu.

Na radnom sastanku koji je jučer održan zaključeno je da će početak nastavka  rada Revizorskog tima za koordinaciju biti od 01.07.2020.godine u punom kapacitetu s obzirom na to da je ranije, odlukom ministra Bukvarevića a zbog pandemije virusa COVID 19 i mjera koje su bile na snazi, bio obustavljen rad ovog tima.

Donesen je zaključak da se prema svim pripadnicima Oružanih snaga ARBiH ima isti pristup i  da će se nastojati predlagati izmjene i dopune zakona koje idu u pravcu završetka procesa revizije.

Na sastanku je dogovoreno i da Revizorski tim za koordinaciju neće vršiti kontolu predmeta u kojima nisu donesene presude sudova, odnosno u kojima nema izravne nadležnosti da se provodi poseban ispitni postupak.

Do sada je, u okviru prve faze, od početka primjene Zakona o reviziji do 31.03.2020. godine postupak kontrole okončan u 140.604 predmeta korisnika nekog od prava ostvarenog na osnovu propisa koji podliježu reviziji. Od tog broja 55.367 predmeta su predmeti korisnika prava na ličnu invalidninu, 47.102 predmeta su predmeti korisnika prava na porodičnu invalidninu, 33.298 predmeta su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima te 4.837 predmeta su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak – nosioci najviših ratnih priznanja i odlikovanja.

Prema posljednjim podacima za pregled po osnovu Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u prvoj fazi je nakon sravnjavanja podataka dostavljenih iz grupa općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu ostalo nepregledano ukupno 605 predmeta. S tim u vezi zaključeno je da se što prije proces prve faze revizije privede kraju, po mogućnosti do kraja godine.

Što se tiče daljeg nastavka kontrole zakonitosti, ovo Ministarstvo je opredjeljenja da u 2020. godini nastavi sa aktivnostima na okončanju postupaka u vezi sa prvom fazom revizije, kao i na poduzimanju neophodnih radnji i mjera kako bi u II i III fazi revizije uspjelo dostići Dinamičkim planom zadane parametre.

Provođenje kontrole zakonitosti u velikoj mjeri je otežano uslijed pojave virusa COVID-19, te je Ministarstvo u skladu sa usvojenim mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na sprečavanju širenja pandemije donijelo odluku kojom je obustavljen rad Revizorskog tima za koordinaciju i da su novčana sredstva u budžetu Ministarstva na poziciji troškova provođenja revizije u znatnoj mjeri umanjena. Posljedica navedenog je i potreba usklađivanja Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o reviziji sa raspoloživim novčanim sredstvima u budžetu Ministarstva na poziciji troškova za provođenje revizije.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti