Search

Posjeta herojskoj Žepi

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić danas je boravio u Žepi, gdje se sastao sa demobilisanim borcima koji žive na tom području. Tokom posjete ministar je obišao projekte čiju izgradnju i održavanje je podržalo ministarstvo.

Također je položio cvijeće na Centralno spomen-obilježje koje predstavlja vječno sjećanje na sve one koji su dali svoj život, bilo kao civili, bilo kao pripadnici Armije RBiH za odbranu Žepe. Spomen-obilježje čuva sjećanje na 457 poginula Žepljaka.

Federalni ministar u razgovoru sa demobilisanim borcima i povratnicima u Žepi naglasio je da je ovo ministrastvo prisutno na ovim prostorima i pomaže kroz razne projekte, pokušavajući na taj način ljudima koji su se vratili na svoje ognjište olakšati život i učiniti ga dostojanstvenim.

– U Srebrenici i Žepi, koje su simbol stradanja bit će podržani projekti koji su od značaja za zajednicu i na taj način unaprijeđen i poboljšan kvalitet života. Imamo stalnu obavezu na čuvanje od zaborava jer je sjećanje na nevino stradale naša obaveza i naš zalog za budućnost. Također moramo svi raditi na izgradnji države Bosne i Hercegovine, da stvorimo ambijent našoj djeci da ostaju, žive i rade u svojoj domovini, -istakao je Lokmić.

Ministar je posjetio i područno odjeljenje Žepa u koje je ove godine upisan jedan prvačić. Tom prilikom uručio mu je školski pribor i poželio sretno i uspješno školovanje.

Ostale aktuelnosti