Search

Upriličen prijem za dobitnike najvećih ratnih priznanja i odlikovanja sa područja Bosne i Hercegovine

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković upriličio je prijem za dobitnike najvećih ratnih priznanja odbrambeno-oslobodilačkog rata sa područja cijele Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je razgovarano o temama koje su veoma bitne kako za Grad Živinice, tako i za sva boračka udruženja, kao i planovima i mogućim saradnjama koje su planirane u budućem periodu.

Također, u okviru sastanka gradonačelnik, Samir Kamenjaković, je potpisao ugovor sa Federalnim ministarstvom za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o sufinansiranju izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja.

Riječ je o sufinansiranju projekta sanacije spomen obilježja na Partizanskom groblju Karaula u Gradu Živinice u vrijednosti od 3.000,00 KM.

Sufinansiranje projekta sanacije spomen obilježja radi se s ciljem očuvanja sjećanja na na poginule borce, te kvalitetnijeg predstavljanja dešavanja iz prošlosti budućim generacijama.

Pomoćnik ministra za finansije u Federalnom ministarstvu Mirza Terzo istakao je kako Ministarstvo pored spomen obilježja iz posljednjeg rata sufinansira i spomen obilježja antifašizma iz prethodnog rata.

Prema riječima predsjednika Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja iz Sarajevskog kantona Ismeta Gudinjaka na sastanku je bila ugodna razmjena mišljenja, upoznavanje sa svim razvojnim planovima i projektima koje Grad Živinice radi sa akcentom na boračku populaciju.

Kako ističe gradonačelnik Kamenjaković ovo je jedna lijepa poruka jer je Grad Živinice danas bio sjedište Federalnog saveza, te da će se sa dogovorenim projektima ići u realizaciju i u narednim godinama.

“Imali smo ugodan sastanak sa dobitnicima najvećih ratnih priznanja u odbrambeno-oslobodilačkom ratu gdje smo vodili konstruktivan razgovor o određenim temama bitne za Grad Živinice i sva udruženja boraca. Dobili smo određene ideje od strane Udruženja koje možemo implementirati, a sa Federalnim ministarstvom za boračka pitanja potpisali smo ugovor o sufinansiranju za sanaciju Partizanskog spomen obilježja u vrijednosti 3.000,00 KM. Ovo je dobra poruka jer je Grad Živinice bio sjedište Federalnog saveza i projekte koje smo danas dogovorili realizovat ćemo u narednim godinama jer želimo iskoristiti uticaj ljudi sa najvećim priznanjima, kako bi se poboljšali uslovi življenja ljudi koji su branili i odbranili državu Bosnu i Hercegovinu. Na samom početku mandata analizirali smo sa administracijom određene stvari, te izračunali da kada su u pitanju ljudi koji su branili BiH imamo još oko 20 Budžeta na osnovu kojih im se možemo odužiti. Grad Živinice povećao je sredstva za Udruženja boraca te smatram da se isti koncept treba uraditi i u drugim lokalnim zajednicama, Vladama kantona te Federaciji.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

“Vlada Federacije i Ministarstvo u okviru svojih redovnih aktivnosti izdvaja određena sredstva za izgradnju spomen obilježja, a ovdje bih istakao saradnju sa Savezom dobitnika najvećih ratnih priznanja na čiju inicijativu je i potpisan današnji ugovor. Pored spomen obilježja koje Ministarstvo sufinansira iz ovog rata, sufinansiraju se i spomen obilježja antifašizma i iz prethodnog rata.”, rekao je pomoćnik ministra za finansije u Federalnom ministarstvu, Mirza Terzo.

“Imali smo čast da budemo gosti kod gradonačelnika Grada Živinice i moram istaći oduševljenje prije svega načinom shvatanja i razmišljanja prvog čovjeka Grada kada je u pitanju tekovina antifašističke borbe. Razmijenili smo naša iskustva, te upoznali se sa svim razvojnim planovima i projektima koje radi Grad Živinice sa akcentom na boračku populaciju. Drago mi je što još uvijek u gradovima BiH postoje ovako čestiti ljudi koji razumiju položaj boraca i koji se svakodnevnim radom odužuju njihovoj djeci. Zahvaljujem se gradonačelniku i kompletnoj administraciji na takvom odnosu. Kada je u pitanju spomenik antifašizmu koji treba da se renovira bili smo jedan od inicijatora takvog rješenja, jer želimo reći da je i naša borba bila u svom temelju antifašistička i da generacije koje su bile prije nas zaslužuju odnos svih nivoa vlasti i korektniji odnos da ta borba ne smije pasti u zaborav jer su to temeljne vrijednosti koje mi pored svih problema baštinimo i dajemo doprinos tim projektima.”, rekao je predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja iz Sarajevskog kantona, Ismet Godinjak.

Ostale aktuelnosti