Search

Potpisani ugovori za zapošljavanje putem boračkih zadruga vrijedni 316.000 KM

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, potpisao ugovore o sufinansiranju projekta zapošljavanja boračkih kategorija sa 20 zadrugara i šest zadruga.

U ovogodišnjem budžetu Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je osiguralo milion KM kako bi, putem zadruga ili pojedinačno, bilo rješavano pitanje zapošljavanja demobilisanih boraca. Ovo je druga raspodjela iz ovog transfera, a vrijednost danas potpisanih ugovora je 316.000 KM. Visina dodijeljenih sredstava je od četiri do 15 hiljada KM za pojedince zadrugare i do 40.000 KM za zadruge.

Ranije su potpisani ugovori sa 21 predstavnikom zadruga vrijedni 404.000 KM, a do kraja ove godine bit će raspodijeljeno preostalih 280.000 KM. Inače, ovo je druga godina zaredom u kojoj Ministarstvo dodjeljuje ova namjenska sredstva.

Prema riječima ministra Bukvarevića, dva osnovna cilja projekta boračkih zadruga su zapošljavanje boraca i njihovih porodica, ali i njihova resocijalizacija i rehabilitacija jer nose ratne traume. Dodao je da se na ovaj način vraća dostojanstvo borcima, te da se obilaskom zadruga uvjerio u učinkovitost ovog projekta.

Bukvarević je naglasio da je prioritet ovog ministarstva zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca i zapošljavanje demobilisanih boraca, koji spadaju u kategoriju osoba koje se teško zapošljavaju i da će na tome raditi i u budućnosti.

– Od ovog projekta očekuje se direktno zapošljavanje više desetina pripadnika boračkih kategorija, a indirektno mnogo više. Glavni zadatak svih nas je zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica, a najveće mjerilo efikasnosti ovog projekta će biti broj novozaposlenih u vašim zadrugama – rekao je Bukvarević i dodao da su se članovi Komisije za dodjelu ovih sredstava obilaskom aplikanata uvjerili u valjanost projekata i opravdanost zahtjeva za dodjelu sredstava.

Zadrugari i predstavnici zadruga su zahvalili nadležnom ministarstvu na provođenju ovog projekta kojim se podstiče njihov rad, ali i otvaraju mogućnosti za nova zapošljavanja i veću domaću proizvodnju.

Direktor zadruge “Gusta magla” Ivan Majić je rekao da u zadrugarstvu vidi budućnost za sebe i svoju porodicu, kao i za Bosnu i Hercegovinu. Dodao je da će kroz provedbu ovog projekta nastojati zaposliti što više pripadnika boračke populacije.

Zadrugar Sead Salčin je rekao da će ovim sredstvima stvoriti i proširiti kapacitete i radom se osloboditi od stresa koji je doživio. Naglasio je da će sredstva biti adekvatno potrošena i poštovane sve odredbe potpisanih ugovora.

Ured za informisanje Vlade FBiH

Ostale aktuelnosti