PRAVILNIKO JEDINSTVENIM KRITERIJIMA I POSTUPKU IZBORA I PRIJEMA KANDIDATA-LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE VII STEPENA STRUČNE SPREME U FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

Ostale aktuelnosti